Booch Zoryanyi Chaklun

Paddy's Paquino v. Lowengarten &  Letitsiya Kolozhskaya

Домашняя кличка:

Буч

Владельцы

Anzelika Kaupere & Olga Zamurueva

Дата рождения:

16.09.2015 г.


Leonberger kennel

Owner: Olga Zamurueva

Kyiv, Ukraine

e-mail: majest2007@yandex.ru

tel. +38 (067) 299 32 91

Design by BrisArt